Kişisel Verilerin Korunması Politikası

 

Saygıdeğer Müşterilerimiz,

LUİORA E-TİCARET SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ olarak, müşterilerimizin temel hak ve özgürlüklerini koruma, özel hayatın gizliliğini sağlama, bilgi güvenliğini temin etme ve kişisel verilerin korunması konularında öncelikli hassasiyet taşıdığımızı belirtmek isteriz. Bu bağlamda, “Kişisel Verilerin Korunması” hakkında bilgilendirme yapma ihtiyacı duyduk.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), LUİORA E-TİCARET SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ olarak veri sorumlusu sıfatıyla, siz değerli müşterilerimizin kişisel verilerini işlerken uymamız gereken kuralları belirlemektedir. Bu politika, kişisel verilerinizi nasıl işlediğimize dair bilgi sunmak ve haklarınızı vurgulamak amacıyla hazırlanmıştır.

1. Kişisel Verilerin İşlenmesi
Kanun’a uygun olarak, LUİORA E-TİCARET SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ olarak, müşterilerimizle yapılan işlemler sırasında elde edilen kişisel verilerinizi; saklama, kaydetme, güncelleme, sınıflandırma, paylaşma ve işleme gibi faaliyetleri gerçekleştirebiliriz.

 

2. İşlenen Kişisel Veriler
LUİORA E-TİCARET SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ olarak, aşağıdaki kişisel veri kategorilerini işlemekteyiz:

Kimlik Bilgisi
İletişim Bilgisi
Kullanıcı Bilgisi
Kullanıcı İşlem Bilgisi
İşlem Güvenliği Bilgisi
Finansal Bilgi
Pazarlama Bilgisi
Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
LUİORA E-TİCARET SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ olarak, işlenen kişisel verileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda kullanabiliriz:

Üyelik kaydının oluşturulması ve yönetilmesi
Hizmetlerin sunulması ve performans takibi
Web sitesinin işleyişinin iyileştirilmesi
Destek ve bakım hizmetlerinin sağlanması
Ticari ve iş stratejilerinin planlanması ve icrası
Hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğin temini
İlgili kişilere özelleştirilmiş hizmetler sunulması ve önerilerde bulunulması

4. Kişisel Veri İşleme Amaçları
LUİORA E-TİCARET SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ olarak, kişisel verilerinizi işlerken aşağıdaki haklara sahipsiniz:

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
ç) Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme
d) Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesini isteme
e) Kanun’un öngördüğü hallerde verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
f) İşlenen verilerin otomatik sistemlerle analiz edilmesi durumunda itiraz etme
g) Kişisel verilerinizin zarar görmesi durumunda zararın giderilmesini talep etme

5. Kişisel Verilerin Aktarımı
LUİORA E-TİCARET SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ olarak, kişisel verilerinizi, işbu politikada belirtilen amaçlar doğrultusunda, yasal sınırlar ve gereklilikler dahilinde iş ortaklarımıza, hizmet sağlayıcılarına ve yetkili kamu/özel kurumlarına aktarabiliriz.

6. Güncellemeler ve Değişiklikler
LUİORA E-TİCARET SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu tür değişiklikler, güncellenmiş politika web sitemizde yayınlandığında derhal geçerli olur. Müşterilerimize bilgilendirme yapılacaktır.

Müşteri memnuniyetini ve veri güvenliğini ön planda tutarak, kişisel verilerinizi en iyi şekilde korumayı taahhüt ediyoruz. Siz değerli müşterilerimize saygılarımızla duyururuz.